Kwalteitsaandacht


Ruim 10 jaar hebben wij, Nico Schneider en Bert Reinds ervaring in het begeleiden en ondersteunen van teams in de zorg. Nico geeft als gedragswetenschapper een zorginhoudelijke input, en Bert als orthopedagoog en trainer middels intervisie input aan het team. Naast dat we het gescheiden van elkaar in verschillende organisaties doen willen wij het nu ook als gezamenlijk pakket aanbieden. Het grote voordeel is dan we elkaar meer dan 15 jaar kennen en samenwerken op verschillende gebieden, en de communicatielijnen kort zijn.

Zorginhoudelijke ondersteuning (Nico)

Omdat iedereen ertoe doet!

Vanuit het uitpakken gedachtengoed hebben wij als missie mensen met een complexe problematiek te ondersteunen in het versterken van regie over eigen leven. Omdat iedereen ertoe doet! Dat betekent dat er niet wordt gewerkt met vaststaande contra-indicaties. We zoeken altijd naar mogelijkheden om het juiste traject voor de individuele cliënt samen te stellen. Regelmatig komen we het tegen dat cliënten veel ‘mislukte’ trajecten hebben doorlopen. Juist daarom is het van belang om een traject in te zetten dat ook daadwerkelijk tot verandering kan leiden. Het ervaren van succesmomenten is dan een belangrijke sleutel tot succes.

Kunnen versus aankunnen.

De basisgedachte van deze aanpak zit in het werken vanuit de relatie met de cliënt, waarbij we probleemgedrag ombuigen in kansen op herstel. Binnen het sociaal competentiemodel worden cliënten aangesproken op hun vaardigheden en communicatie, anders gezegd, op dat wat iemand ‘kan’. Vanuit het uitpak gedachtengoed gaan we hierin een stap verder. Naast de competenties worden ook de mogelijkheden van de cliënt op sociaal-emotioneel gebied in kaart gebracht, dat wat iemand in de maatschappij ‘aankan’. We zoeken naar het complete plaatje.

Eerst de vraag wie ben ik ? en daarna de vraag wat wil ik?

Veiligheid als basis.

Je veilig voelen is een belangrijke basisvoorwaarde voor ontwikkeling en gedragsverandering. Wij zien in ieder probleemgedrag voornamelijk een uiting van onvermogen en een hulpvraag. Soms is heel wat nodig om het neerwaartse spiraal te kunnen doorbreken. Dit vraagt om een ‘lange adem” en een goede afstemming met de omgeving.

Intervisie (Bert)


Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij jij een beroep doet op je collega's om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten die jij in je rol als begeleider tegenkomt. Dit meedenken, gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij deskundigheid binnen de groep wordt gebundeld en benut met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de individuele collega. Intervisie biedt de mogelijkheid om elkaar: te ondersteunen bij de wijze waarop een ieder zijn werk uitvoert, te helpen ieders eigen wijze van werkuitvoering zichtbaar te maken, zichtbaar te houden en te verbeteren. Invulling van beide punten is afhankelijk van de vaardigheid om met elkaar als intervisiegroep te werken. De nadruk ligt op vorming door persoonlijke mogelijkheden, onmogelijkheden en ervaringen te oefenen, te delen, en bij te stellen. Niet elkaar “vol” stoppen met theoretische recepten, maar focussen op de persoon in relatie tot zijn taak.Ervaring

o.a. Thuishuis De Baander

Zorgboerderij de Ruimte

Victory Begeleid Wonen

Hof van Sion Begeleid wonen

Besorhoeve Begeleid Wonen

Gezinshuis Zorgsamen

Stichting Jeugddorp De Glind

Gezinshuis De Beuk

Factor 5

Leger der Heils


Afstemming

Omdat elke organisatie zijn eigen manier van kwaliteitsaandacht heeft vinden wij het belangrijk om het pakket met u op maat samen te stellen.

U kunt dan o.a. denken aan frequentie, duur, tijdstip van de dag, kosten.

Interesse ?

.....neem gerust contact met ons op.


bertreinds@meandmyhouse.nl

praktijk@nicoschneider.nl